DIETETYCZNE FANABERIE poradnia dietetyczna online
WWW.DIETETYCZNE-FANABERIE.PL
Regulamin świadczenia usług

 

I. Informacje ogólne

1. Przedmiotem działalności strony www.dietetyczne-fanaberie.pl jest oferowanie płatnych usług z zakresu poradnictwa dietetycznego, warsztatów kulinarnych i edukacji żywieniowej. Regulamin określa zasady funkcjonowania poradni dietetycznej online “Dietetyczne Fanaberie” wraz z zasadami korzystania przez użytkowników z usług online świadczonych przez w/w serwis.

2. Właścicielem serwisu i jednocześnie Usługodawcą jest Agata Gregorowicz DIETETYCZNE FANABERIE, NIP:  6312583351. Wszelkie prawa do zawartości serwisu www.dietetyczne-fanaberie.pl są zastrzeżone.

3. Usługobiorcą serwisu jest pełnoletnia osoba fizyczna korzystająca z serwisu www.dietetyczne-fanaberie.pl, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych i która po akceptacji regulaminu oraz wypełnieniu formularzu zgłoszeniowego uzyskuje możliwość wykupienia oferowanych przez poradnię usług.

4. Warunkiem korzystania z usług oferowanych przez serwis www.dietetyczne-fanaberie.pl jest zapoznanie się z treścią niniejszego regulaminu i akceptacja wszystkich jego punktów.

 

II. Ochrona prywatności

Dane, które przesyłane są Usługodawcy za pośrednictwem formularza zawartego na stronie serwisu oraz później drogą mailową, a które mogą być danymi osobowymi w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, (tekst jednolity Dz.U. z 2002 roku Nr 101, Poz. 926 z późniejszymi zmianami), wykorzystane będą tylko na potrzeby ułożenia planu dietetycznego i do kontaktu z usługobiorcą, który je udostępnił. Dane te w żadnym wypadku nie będą udostępniane osobom trzecim.

 

III. Rodzaj i zakres usług

1. W ofercie serwisu znajdują się usługi dla osób fizycznych oraz dla firm. Zamówienia przyjmowane są drogą elektroniczną poprzez skorzystanie z formularza w zakładce zamów lub z formularza kontaktowego. Szczegóły oferty indywidualnej oraz cennik znajdują się na podstronach serwisu: www.dietetyczne-fanaberie.pl/oferta-indywidualna/ oraz http://dietetyczne-fanaberie.pl/cennik/

2. Porady i usługi świadczone osobom fizycznym wysyłane są na adres mailowy wpisany przez klienta w formularzu, natomiast forma realizacji usług dla firm uzgadniana jest indywidualnie.

3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania usługi przed pobraniem płatności bez podania przyczyny.

4. Zmian w zamówieniu można dokonywać telefonicznie lub mailowo aż do momentu realizacji usługi, należy wtedy wziąć pod uwagę ewentualną zmianę ceny oraz terminu realizacji zamówienia.

 

IV. Obowiązki Usługobiorcy

1. Zamawiający wypełnia formularz z pytaniami (jest to wstępny wywiad żywieniowo – lekarski), tym samym dostarcza dane potrzebne do ułożenia diety, które uzupełnione zostaną odpowiedziami na pytania dodatkowe przesłane przez usługodawcę drogą mailową

2. Po przesłaniu wszystkich niezbędnych informacji oraz otrzymaniu danych do przelewu bankowego, usługobiorca uiści ustaloną kwotę w terminie do 5 dni, w przeciwnym przypadku zamówienie zostaje anulowane.

 

V. Obowiązki usługodawcy

1. Usługodawca zobowiązuje się do realizacji zamówionej usługi w terminie do 7 dni roboczych od daty zaksięgowania przelewu.

2. Usługodawca zobowiązuje się do ułożenia indywidualnej diety zgodnej z dostarczonymi danymi poprzez wypełniony formularz wywiadu żywieniowego i pozyskane w kontakcie mailowym informacje. Jednocześnie Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z niewłaściwego stosowania diety, niezgodnego z instrukcją przekazana przez Usługodawcę.

3. Usługodawca zobowiązuje się do stałego kontaktu z Usługobiorcą za pomocą poczty e-mail (w godzinach funkcjonowania serwisu tj 10:00-16:00 w dni robocze), w razie potrzeby do wymiany produktów w danych posiłkach oraz modyfikacji diety (zmiany jadłospisu, wykluczania niektórych produktów itp.) w okresie trwania programu.

 

VI.  Płatności  

1. Cennik usług dietetycznych dostępny jest pod adresem www.dietetyczne-fanaberie.pl/cennik/

2. Wszystkie ceny zawarte na stronie są cenami brutto.

3. Zapłata za usługę jest równoznaczna z zaksięgowaniem środków na koncie Usługodawcy.

4. Dane do przelewu za wybraną usługę podawane są każdorazowo drogą mailową po skorzystaniu z wybranego formularza w zakładce “zamów” oraz skompletowania pozostałych informacji, niezbędnych do sprzedaży usługi.